Linkkejä

30.03.2009

Internet-sivustoja katsomusopetuksen tueksi

(Erityisesti monikulttuurisuus- ja ihmisoikeusaiheisten verkkosivujen osalta katso myös hieman tuoreempi linkkikokoelma toiselta opetussivustolta: http://multikult.wordpress.com/)

Yleistä, olennaisimmat sivut

http://www.helsinki.fi/et/index.htm

Helsingin yliopiston et-sivut. Materiaaleja löytyy etenkin valitsemalla: Et yliopistossa — > Opetustarjonta — > Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssin… Suorana linkkinä täällä:

http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?am=3476-3476-1

Sivuilla olennaista: Luentorungosta löytyvät tiivistelmät, ryhmätyöskentelymateriaalit ja opiskelijatyöt (ideoita opetuksen toteutukseen), kirjallisuus (huom. täällä kurssin oheismateriaalina oleva kirjallisuus verkossa).

http://www.feto.fi/

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien liiton (FETO ry) kotisivut runsaine linkkeineen. Myös opetusvihjeitä ym.

http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498;1329;1522

Opetushallituksen Edu.fi – sivuston perusasteen elämänkatsomustiedon resurssit. Mm. perusopetuksen uudet oppimateriaalit OPH:n verkkosivuilla. (Jos linkki ei toimi, mene: http://www.edu.fi/ — > Perusopetus — > Elämänkatsomustieto)

  • Perusopetuksen katsomusopetuksen oppimistulosten arviointiraportti löytyy sivun uutisesta ”Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja tapakasvatuksen oppimistulokset arvioitiin”: http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498;1329;1522Arviointia referoidaan myös sivulla www.feto.fi [linkin ET takana linkki Otteita et:n oppimistuloksien arviosta.]

  • Samoin löytyy muistio perusopetuslain muutoksen vaikutuksista uskonnon ja et:n opetuksen toteuttamiseen.

Muistakaa, että mahdolliset täsmennetyt kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät asianomaisilta tahoilta eli kunnan/kaupungin ja koulun verkkosivuilta (jos löytyvät).

http://et-opetus.fi/

Uusi elämänkatsomustiedosta tiedottava itsenäinen (yhdistyksen ylläpitämä, ei virallinen) verkkosivu. Perustietoa koottuna. Useita hyviä linkkejä eteenpäin, ajantasainen oppikirjatilanne ja materiaaleja listattuna.

Verkkokursseja ja oppikirjakustantajia

http://www.oph.fi/etalukio/ Opetushallituksen Etälukiosivut

Elämänkatsomustieto: http://www.oph.fi/etalukio/et.html

Filosofia: http://www.oph.fi/etalukio/fi.html

Uskonto: http://www.oph.fi/etalukio/us.html

http://www.tammi.net/dialogi ja http://www.otavanoppimateriaalit.net/filosofia/

Kahden oppikirjakustantajan resurssisivut linkkikokoelmineen. Molemmat lukion oppikirjoja varten ja jälkimmäinen tarkoitettu filosofiaan, mutta osa materiaalista (esim. nettilinkit) sopivat myös et:on.

http://katsomus.verkkopolku.com/ Opekon täydennyskoulutuskurssilla tuotettu muutamien opetuskokonaisuuksien verkkoresurssi.

http://www.dlc.fi/~etkirja/ Kirjamuodossa julkaisematon elämänkatsomustiedon oppikirjasarja. Runsaasti myös perusasteen materiaalia. Pedagogisesti ei kovin korkeatasoinen, mutta voi antaa opetusvirikkeitä.

http://www.internetix.ofw.fi/opinnot/opintojaksot/1filosofiapsykologia/elamankatsomustieto/index.htm Internetixin (Otavan opisto) elämänkatsomustiedon kurssi, lähinnä lukiotasolle.

http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiaaliantropologia/ Kulttuuri- ja sosiaaliantropologian perusopintojakson materiaali Avoimen yliopiston verkkokurssilta. Myös muiden oppiaineiden materiaalista voi löytyä jotain kiinnostavaa: http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/

Järjestöjä

http://www.protu.fi/ Prometheus-leirien tukijärjestö.

http://www.kolumbus.fi/humanistiliitto/main.htm Suomen humanistiliitto.

http://www.iheu.org/ Kansainvälinen humanistiliitto.

http://www.pro-seremoniat.fi/ Tietoa ja palvelutarjontaa uskontokuntiin kuulumattomien juhlaperinteisiin.

http://www.skepsis.fi/ Skepsis-yhdistys.

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/ Vapaa-ajattelijoiden yhdistys.

Mediat opetuksessa

http://www.yle.fi/ Yleisradio.

Esim. Uskonto Etälukion sivuilla: http://www.yle.fi/opinportti/etalukio/verkkoohjelmat/uskonto/

Verkko-oppimateriaaleja (mediakasvatus, kansainvälisyyskasvatus ym.): http://www.yle.fi/opinportti/kouluportti/verkko.shtml

http://www.elokuvakeskus.com/mediak/ Pirkanmaan elokuvakeskuksen mediakasvatus-sivu.

http://www.koulukino.net/ Koulukino – sivut. Ks. oppimateriaalit eri elokuvista.

http://www.filmihillo.net/ Filmihillo – lasten- ja nuortenelokuvan teemavuoden 2004 sivusto.

http://www.sanomalehdet.fi/fi/index.shtml Sanomalehtien liiton kotisivut. Ks. erityisesti linkki ”Sanomalehti opetuksessa”.

http://www.sui.edu.hel.fi/ Safer Use Internet – projekti Hesan kouluissa.

Yhteiskunta, maailma

http://www.valtikka.fi/ Valtikka-net. Opetusministeriön tukema nuorten verkkodemokratiahanke.

http://www.suomi.fi/ Suomi.fi – portaali kansalaisen julkisten peruspalveluiden ja –oikeuksien esittelylle.

http://www.kunnat.net/ Kuntaliiton sivut.

  • Ks. Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas (Etusivu> Kuntaliiton asiantuntijapalvelut> Lakiasiat> Kuntalaki ja hallintomenettely> Asukkaiden osallistumisoikeus> Vallakas)

http://www.stat.fi/ Tilastokeskus. Suomi tilastoina.

http://www.stakes.fi/ Stakes eli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Paljon tilastoja.

http://www.kepa.fi/ Kepa eli Kehitysyhteistyön palvelukeskus.

http://www.maailma.net/ Oneworld.net — Suomen versio. Globaaleja teemoja, ihmisoikeuksia, demokratiaa, ym.

http://www.globalisaatio.net/ Globalisaatio-tematiikkaa kriittisestä näkökulmasta.

Valikoima kansalaiskasvatusta tukevia verkkolähteitä

Nuorten ja lasten vaikuttamisfoorumeita (huom. tässä on toimimattomia linkkejä, nämä päivitetään myöh.):

Nuorten vaikuttamishanke Valtikka: http://www.valtikka.fi/

Nuorten osallisuushanke: http://www.edu.fi/ ( Hankkeita Nuorten osallisuushanke) ja http://www.valtikka.fi/osallisuus/

Hämeenlinnalainen Vaikuttamo: http://www.vaikuttamo.net/

Pohjois-Karjalan Nuorten foorumi: http://www.ponu.net/

EU:n nuorisofoorumi Generation Europe: http://www.generation-europe.eu.com/

Tampereen lasten parlamentti: http://www.tampere.fi/lastenparlamentti/

Lasten kaupunkisuunnittelun vaikuttamissivut: http://www.lastenkaupunki.net/

Paikallisia kansalaisfoorumeita:

Mansefoorumi Tampereella: http://mansetori.uta.fi/foorumi/

ProKaupunki Helsingissä: http://www.prokaupunki.net/

Helsingin kaupunginosayhdistykset: http://www.kaupunginosat.net/

Oulu: http://www.kaleva.fi/naapurit

Joensuun Kansalaistalo: http://kansalaistalo.jns.fi/

Vantaan Nettilä: http://www.nettila.net/

Turun Aluekumppanuus: http://www.turku.fi/palvelu/aluekumppanuus.html

Kansainvälisiä sivustoja:

Euroopan Unionin Learning for Active Citizenship -raportti: http://europa.eu.int/comm/education/archive/citizen/citiz_en.html

Euroopan Neuvoston Education for Democratic Citizenship -projekti: http://www.coe.int/edc

UNESCO:n Human Rights Education -sivusto: http://portal.unesco.org/education

Kansalaiskasvatus Iso-Britannian kansallisessa opetussuunnitelmassa: http://www.nc.uk.net/

Hyödyllisiä sivuja ja virikeresursseja

Kansalaisvaikuttamisen hankkeesta yliopistojen opettajankoulutuksessa: http://www.om.fi/27708.htm

Yleisradion Kansalaisen ABC-verkko-oppimateriaalit: http://www.yle.fi/opinportti/kansalaisenabc/

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön Kansalaisopinnot-kouluttajien tukimateriaalit:

http://vsop-php.vsy.fi/opinto/kansalaisopinnot/

Allianssin Nuorisotiedon talon linkkilista: http://www.alli.fi/tieto/nuorisotyo/vaikuttaminen.html

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa: http://www.kepa.fi/

Kepan kansainvälisyyshanke: http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/

Kepan raportit: http://www.kepa.fi/palvelut/julkaisut/raportit/

Ihmisoikeudet.net-sivusto: http://www.ihmisoikeudet.net/

Oneworld-verkosto: http://www.maailma.net/

Open Democracy-foorumi: http://www.opendemocracy.net/

Ympäristö, luonto

http://www.sykse.net/ Suomen ympäristökasvatuksen seura. Melko runsaasti opetusvinkkejä ja –linkkejä.

http://www.sll.fi/ Suomen luonnonsuojeluliitto.

http://www.ymparisto.fi/ Ympäristöhallinnon verkkosivut. Kansalaisen yleistietoa ympäristöstä.

http://www.maanystavat.fi/ Maan ystävät.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/ Greenpeacen Suomen osasto.

http://matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko/ Ympäristöverkko ympäristökasvatussivusto. Ei enää aktiivisesti päivitetty.

http://www.kaapeli.fi/eko.fi/ Eko.fi — ympäristöfilosofian verkkolehti.

http://www.unep.ch/ United Nations Environment Programme. YK.

Lapset ja nuoret

http://www.mll.fi/ Mannerheimin lastensuojeluliitto

http://www.alli.fi/ Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry.

http://www.minedu.fi/nuora/asenteet.html Nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisobarometri.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ Nuorisotutkimusseura.

http://www.pelastakaalapset.fi/ Pelastakaa lapset -järjestö.

Kuluttajuus ja talous

http://www.kuluttajavirasto.fi/ Kuluttajavirasto.

  • Ks. yläpalkista linkki ’Opettajalle’: hyvin paljon eri oppiasteille tuotettua materiaalia

http://www.edu.fi/teemat/keke/ Opetushallituksen Kestävän kehityksen verkkopalvelu

http://www.reilukauppa.fi/ Reilun kaupan edistämisyhdistys.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo, etiikka ym.

http://www.ihmisoikeudet.net/ Ihmisoikeustiedon ja -kasvatuksen verkkosivusto.

http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus/ Opetushallituksen tuottama hyvä suvaitsevaisuus-aiheinen opetuksen tukisivusto Oulusta.

http://www.ykliitto.fi/ Suomen YK-liitto. Tietoa YK:sta ja ihmisoikeuskasvatuksen aineistoja.

http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/ Uuden kansainvälisyyskasvatus-hankkeen kotisivut. Runsaasti materiaalia ja linkkejä monikulttuurisuudesta, ihmisoikeuksista jne.

  • Ks. esim. vasemmasta palkista ”verkkomateriaalit”: materiaalia laajasti myös muista kuin kansainvälisyyteen liittyvistä et:n aihealueista

http://www.amnesty.fi/ Amnesty International Suomessa. Sivuilla myös paketti ihmisoikeuskasvatuksen materiaaleja ja ideoita kouluille.

Varsin hyvä ja ajantasainen lähde näissä teemoissa on Ihmisoikeusliitto: http://www.ihmisoikeusliitto.fi/

http://www.makupalat.fi/tasaarvo.htm Makupalat-linkkikokoelman tasa-arvoa, vähemmistöjä ja ihmisoikeuksia koskevat linkit.

http://www.unhchr.ch/ Office of the High Commissioner for Human Rights. YK.

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat

http://www.mopedkoulu.fi/ Monikulttuurisen pedagogiikan sivusto Moped on suunnattu kouluille ja kouluikäisten lasten opettajille. Monipuolinen sivusto, jota päivitetään ja laajennetaan aktiivisesti edelleen

http://www.ahaa-avaimia.fi/ Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimassa Neliapila-hankkeessa tuotettu Ahaa-opintomateriaali, jossa on mm. taustatietoja, hyvä sanasto sekä käyttökelpoisia apuvälineitä opetukseen ja lisäksi laaja kirjallisuuden ja verkkolinkkien lista.

Yhdenvertaisuus-sivut: http://www.yhdenvertaisuus.fi/

Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia -valistuskampanjan verkkosivuja on täydennetty hiljattain:
http://www.keks.fi/
(Kannattaa vilkaista linkki ”Ideoita ja harjoitteita”.)

Kampanjan vanhemmilta sivuilta 90-luvulta löytyy myös ”kouluttajakansio”, joka on osin vanhentunut, mutta jossa on myös yleispäteviä sisältöjä ja apuvälineitä:
http://www.alli.fi/tieto/polycult/

Toinen ”Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia” -hankkeen verkkokäsikirja:
www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja

http://www.kovatkertoimet.org/againstallodds/ Verkkopelin muotoon on tehty YK:n pakolaisavun tuottama opetussivusto pakolaisuudesta. Vaikkei pelille olisikaan käyttöä, sivuilta kannattaa katsoa linkit ”Tietosivusto” ja ”Opettajalle”, joiden takaa löytää varmasti hyödyllistä materiaalia, jos tästä aiheesta jotain sattuisi opettamaan:
http://www.kovatkertoimet.org/againstallodds/factualweb/fi/index.html
http://www.kovatkertoimet.org/againstallodds/teachersupervision/fi/index.html

http://www.finnref.org/fi/paossa_maailmalla/paossa_maailmalla_kirja/ Paossa maailmalla -kirja eli yläkouluikäisille suunnattu verkko-oppikirja ja oppimateriaali pakolaisuudesta.

Yllämainittu materiaali on osa Suomen Pakolaisavun tuottamaa Learning by Experience -sivustoa, mistä löytyy myös muita verkkoaineistoja: http://www.finnref.org/fi/

Kirkon ulkomaanavun tuottama Yhteinen maailmamme -sivusto: http://www.yhteinenmaailmamme.fi/

Laajoja englanninkielisiä materiaaleja ja kouluttajan/opettajan apuvälineitä löytyy Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskasvatuksen Compass-projektin sivulta: http://eycb.coe.int/compass/default.htm
(Sivulla neljä materiaalia: Compass, All different – all equal, Domino ja Alien.)

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurinen_tyo/ Väestöliiton sivut monikulttuurisesta työstä. Aineistoa etenkin varhaiskasvatukseen ja päivähoidon ja kodin yhteistoimintaa varten. Tukiaineistoja myös vanhemmille eri kielillä:
(Mukana myös verkosta suoraan luettavia tai ladattavia artikkeleita aiheesta: http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurinen_tyo/materiaalit/sahkoisessa_muodossa_olevia_kirj/

http://vsop-php.vsy.fi/opinto/maahanmuuttajat/index.php Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimiville aikuisopettajille tarkoitetuista (mutta muillekin opettajille hyödyllisistä) VSOP-aineistoista puolestaan löytyy maahanmuuttajien kouluttajan tukiaineisto. (Se ei ole ihan uusi, eikä sitä päivitetä enää, mutta kuitenkin 2000-luvulta, joten riittävästi ajan tasalla.)

Elävä kirjasto -toimintamenetelmä kulttuurien kohtaamiseen ja oppimiseen: http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=1870

Jo edellä listattu Ihmisoikeusliitto: http://www.ihmisoikeusliitto.fi/
Erityisesti kannattaa tutustua Ihmisoikeusliiton koordinoimaan, rasismia vastustavaan Rasmus-verkostoon ja -verkkosivuun: http://www.rasmus.fi/

Erityisesti tytöille suunnattu ihmisoikeuskasvatuksen verkkomateriaali Friidu: http://www.ihmisoikeudet.net/friidu-ja-friida/friidu

Vastaava erityisesti pojille suunnattu ihmisoikeus- ja tasa-arvo-kasvatuksen verkkomateriaali Fredi: http://www.ihmisoikeudet.net/fredi

Molemmat yllämainitut löytyvät laajoilta ja hyviltä Ihmisoikeudet.net sivuilta (jotka myös listattiin jo edellä): http://www.ihmisoikeudet.net/

UNICEFin koulusivut: http://www.unicef.fi/koulut

Mover, Monikulttuurinen ohjausverkko, Jyväskylän yliopiston tuottama sivusto monikulttuurisen koulutuksen tueksi: http://www.jyu.fi/mclinic/mover/

Kansainvälisyyskasvatus-sivustolla (mainittu edellä) ks. — > verkkoaineistot — > monikulttuurisuus: www.kansainvalisyyskasvatus.net

Suvaitsevaisuus-projekti (mainittu myös yllä): www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin monikulttuurisuus-sivut: http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=62

Allianssin Nuorisotyön kirjasto, laaja kirjallisuus-aineistoluettelo myös monikulttuurisuudesta
www.alli.fi/kirjasto/
(ks. — > erikoisaineistot — > monikulttuurisuus)
(Suora linkki, jos toimii: http://www.alli.fi/sivu.php?artikkeli_id=31)

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO: http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/mainpage/mainpage.htx
Tai: http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/start.htx
(Jotain hyödyllistä voi löytyä CIMOn julkaisuista verkosta: http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/jultil.htx)

Maailmalle.net eli CIMOn tukisivusto suomalaiselle, joka haluaa ulkomaille opiskelemaan tai töihin: http://www.maailmalle.net/

Tampereen kaupungin kulttuuritoimen monikulttuurisen toiminnan sivut löytyvät täältä: http://www.tampere.fi/kulttuuri/unipoint/index.html

Opetushallituksen edu.fi-sivut maahanmuuttajien koulutuksesta:
www.edu.fi
(ks. — > Maahanmuuttajien koulutus)
Suora linkki samaan (jos toimii): http://www.edu.fi/SubPage.asp?path=498,526
(Löydät sivulta mm. laajan luettelon opetusmateriaaleista.)

Kulttuuriperintöä ja historiaa

http://www.edu.fi/projektit/tammi/ Ministeriöiden sekä Unescon yhteinen kulttuuri- ja maailmanperintöopetuksen edistämisen hanke, Suomen Tammi. (Ks. linkit.)

http://www.minedu.fi/opm/unesco/suomen_unesco.html Suomen Unesco-toimikunta.

http://www.unesco.org/ Unescon sivut, YK.

http://www.nba.fi/ Museoviraston kotisivut.

http://www.utu.fi/agricola/ Suomen historiaverkko — historian tutkimuksen verkosto Suomessa.

http://www.saunalahti.fi/oleht/historia.htm Olli Lehtisen laaja linkkikokoelma historiallisista aiheista.

http://www.kolumbus.fi/rastas/suomsynt.html Mauri Rastas: suomalaisten etnistä ja kulttuurillista esihistoriaa.

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html Modern History Sourcebook. Runsaasti esim. alkuperäistä tekstimateriaalia.

http://historicaltextarchive.com/links.php Historical Text Archive.

Uskonnot, kirkko, uskonnonopetus ym.

http://www.abo.fi/~tmartika/suomiuskonto/uskonto.html Uskonnot Suomessa-hakupalvelu. Hyvä linkkihakemisto uskonnollisten ja sekulaarien katsomuskuntien internetsivuista.

http://www.makupalat.fi/uskonto.htm Makupalat-linkkikokoelman uskonto-linkit.

http://www.evl.fi/kkh/ktk/ Kirkon tutkimuskeskus. Tilastoja, tutkimuksia, resursseja, linkkejä.

http://www.srk-opisto.fi/upi/upinetti.html Seurakuntaopiston sivusto uskonnon ja filosofian opettajille. Lähinnä uskonnollisia sisältöjä, mutta etiikan oppimateriaaleja ja didaktisia vinkkejä voi soveltaa myös et:on.

http://www.suol.fi/ Suomen uskonnonopettajien liiton kotisivut.

http://www.mythinglinks.org/home.html Mything Links: resurssisivusto maailman myyteistä, legendoista ja folkloresta.

http://www.funet.fi/~magi/metsola/esittely.html Metsola eli ”Suomen luonnonuskonnollinen foorumi”. Epämääräisemmän materiaalin ohessa sivustosta löytyy myös infoa juhla- ja vuotuisperinteistä kristillistä perinnettä edeltävältä ajalta.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: