Materiaaleja

Tiivistelmiä tapaamisesta 12.-13.12.2014:
Katsomusopetus_tapaaminen 2014 joulukuu

Tutkimuksia ja tilastoja:

Haastettu kirkko. Evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskatsaus 2008–2011: Haastettu kirkko

Kirkolliset toimitukset. Tiivistelmiä kirkon tutkimuksista 2012 (Kati Niemelä): EVL tutkimuksia kirkollisettoimitukset 2012

Uskonto suomalaisten elämässä. Tutkimus, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2011 (Kimmo Ketola ym.): Uskonto suomalaisten elämässä ISSP_09_11_uskonto
Lyhyt tiedote ja tiivistelmä edellä mainitusta tutkimuksesta: sakasti ISSP 2012

Keskeisiä kansainvälisiä raportteja ja mietintöjä uskonnon- ja katsomusopetuksesta sekä ihmisoikeuskasvatuksesta:

Uskonnonopetus ja ihmisoikeudet. Ihmisoikeusliitto 2010 (Anu Koikkalainen): Uskonnonopetus ja ihmisoikeudet 2010_Ihmisoikeusliitto

Compass. Manual for human rights education with young people. Council of Europe 2012. (Laaja ihmisoikeuskasvatuksen opas): compass_2012_inside_FINAL
(Lisää Euroopan neuvoston tuottamia lasten ja nuorten ihmisoikeuskasvatuksen oppaita: http://eycb.coe.int/compass/)

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools. 2007: Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools

Religion in Education. Policy recommendations. 2009: REDCo_policy_recommendations_eng

Muita tiivistelmiä elämänkatsomustiedon luonteesta ja lähtökohdista:

Elämänkatsomustiedon esittely_OPH_tuntijakotyöryhmä

Elämänkatsomustieto-opetuksen lähtökohtia_2012

Elämänkatsomustieto-historiaa ja taustaa_2012

**

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kokonaisuudessaan (kirjasta löytyvät myös ev.lut. ja ortodoksiuskonnon opetussuunnitelmat):

http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

**

Artikkeleita elämänkatsomustiedon opettamisesta:

http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/elamankatsomustiedon-didaktiikan-perusosa-lo-ad-4-2-b/kirjallisuus/
(Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen et-kurssin sivu)

**

Kirjallisuuslista (oppikirjoja ja muuta materiaalia):

Kirjallisuutta-elämänkatsomustieto-2012

***

Mainokset
%d bloggers like this: